Bưu điện văn phòng VP BĐH Châu Thành

  • Mã bưu điện: 882218
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Thành
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02963836200