An Giang

Bưu điện văn hóa xã Long Sơn

Mã bưu điện: 882630 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Sơn Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu Điện …

Bưu điện văn hóa xã Tân An

Mã bưu điện: 883560 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu Điện …

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa

Mã bưu điện: 883580 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu Điện …

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xương

Mã bưu điện: 883600 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xương Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu Điện thoại: 02963524500

Bưu điện văn hóa xã Long An

Mã bưu điện: 883540 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long An Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu Điện thoại: …

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ

Mã bưu điện: 883717 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ Địa chỉ: Sô´QL 91, Đường Mộ, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc Điện thoại: 02963863300

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu

Mã bưu điện: 883245 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc Điện thoại: 3865001

Hòm thư Công cộng số 2

Mã bưu điện: 883079 Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 2 Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 3

Mã bưu điện: 883157 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 3 Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc Điện thoại: