Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xương

  • Mã bưu điện: 883600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xương
  • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963524500