Bưu điện văn hóa xã Long Sơn

  • Mã bưu điện: 882630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Sơn
  • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu
  • Điện thoại: 02963823700