Hòm thư Công cộng Số 5

  • Mã bưu điện: 883244
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 5
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: