Địa chỉ bưu điện tại Châu Đốc, An Giang

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang: Bưu điện Châu Đốc, Bưu điện Châu Long, Bưu điện Núi Sam, Bưu điện văn hóa xã Châu Phú A, Bưu điện văn hóa xã Châu Phú B, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngươn, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu, Hòm thư Công cộng số 2, Hòm thư Công cộng Số 3, Hòm thư Công cộng Số 4, Hòm thư Công cộng Số 6, Hòm thư Công cộng Số 5, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Châu Đốc

Bưu điện Châu Đốc

 • Mã bưu điện: 883000
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Đốc
 • Địa chỉ: Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 02963866285

Bưu điện Châu Long

 • Mã bưu điện: 883170
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Long
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 02963865888

Bưu điện Núi Sam

 • Mã bưu điện: 883190
 • Bưu cục: Bưu điện Núi Sam
 • Địa chỉ: Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 861201

Bưu điện văn hóa xã Châu Phú A

 • Mã bưu điện: 883001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phú A
 • Địa chỉ: Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 02963865100

Bưu điện văn hóa xã Châu Phú B

 • Mã bưu điện: 883100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phú B
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 02963865001

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngươn

 • Mã bưu điện: 883230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngươn
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 02963865003

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ

 • Mã bưu điện: 883717
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´QL 91, Đường Mộ, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 02963863300

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu

 • Mã bưu điện: 883245
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 3865001

Hòm thư Công cộng số 2

 • Mã bưu điện: 883079
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 2
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 3

 • Mã bưu điện: 883157
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 3
 • Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 4

 • Mã bưu điện: 883158
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 4
 • Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 6

 • Mã bưu điện: 883225
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 6
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 5

 • Mã bưu điện: 883244
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 5
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Châu Đốc

 • Mã bưu điện: 883159
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Châu Đốc
 • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
 • Điện thoại: 02963866416