Bưu điện văn phòng VP BĐTP Châu Đốc

  • Mã bưu điện: 883159
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Châu Đốc
  • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 02963866416