Bưu điện văn hóa xã Long Giang

  • Mã bưu điện: 881800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Giang
  • Địa chỉ: Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963890300