Category: Vĩnh Phúc

Bưu điện văn hóa xã Đồng Quế

Mã bưu điện: 281930 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Quế Địa chỉ: Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô Điện thoại: 0985231359

Bưu điện văn hóa xã Nhân Đạo

Mã bưu điện: 282030 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Đạo Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Nhân Đạo , Huyện Sông Lô Điện thoại: 0974588487

Bưu điện văn hóa xã Lãng Công

Mã bưu điện: 281940 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lãng Công Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công , Huyện Sông Lô Điện thoại: 0915965637

Bưu điện văn hóa xã Hải Lựu

Mã bưu điện: 282040 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lựu Địa chỉ: Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu , Huyện Sông Lô Điện thoại: 0911947269

Bưu điện văn hóa xã Bạch Lưu

Mã bưu điện: 282070 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Lưu Địa chỉ: Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu, Huyện Sông Lô Điện thoại: 0963717098

Bưu điện văn hóa xã Như Thụy

Mã bưu điện: 282080 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Như Thụy Địa chỉ: Thôn Liên Sơn, Xã Như Thụy, Huyện Sông Lô Điện thoại: 0982615422

Bưu điện văn hóa xã Yên Thạch

Mã bưu điện: 282090 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thạch Địa chỉ: Thôn Minh Tân, Xã Yên Thạch, Huyện Sông Lô Điện thoại: 0978379721

Bưu điện văn hóa xã Tứ Yên

Mã bưu điện: 282100 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tứ Yên Địa chỉ: Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô Điện thoại: 0388450220

Bưu điện văn hóa xã Đức Bác

Mã bưu điện: 282120 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Bác Địa chỉ: Thôn Thượng Đức, Xã Đức Bác, Huyện Sông Lô Điện thoại: 0988158995