Bưu điện văn hóa xã Nhân Đạo

  • Mã bưu điện: 282030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Đạo
  • Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Nhân Đạo , Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0974588487