Bưu điện văn phòng VP BĐTP Phúc Yên

  • Mã bưu điện: 283567
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phúc Yên
  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên
  • Điện thoại: