Bưu điện văn hóa xã Việt Xuân

  • Mã bưu điện: 282470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Diệm Xuân, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113855242