Bưu điện văn hóa xã Nhạo Sơn

  • Mã bưu điện: 281970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhạo Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Đèn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0977316091