Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tam Đảo

  • Mã bưu điện: 283650
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tam Đảo
  • Địa chỉ: Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo
  • Điện thoại: 02113896008