Bưu điện văn hóa xã Tứ Yên

  • Mã bưu điện: 282100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tứ Yên
  • Địa chỉ: Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0388450220