Bưu điện văn hóa xã Kim Xá

  • Mã bưu điện: 282400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Xá
  • Địa chỉ: Thôn Hoàng Hạ, Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113825481