Bưu điện văn hóa xã Yên Thạch

  • Mã bưu điện: 282090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thạch
  • Địa chỉ: Thôn Minh Tân, Xã Yên Thạch, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0978379721