Bưu điện văn hóa xã Như Thụy

  • Mã bưu điện: 282080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Như Thụy
  • Địa chỉ: Thôn Liên Sơn, Xã Như Thụy, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0982615422