Hòm thư Công cộng Ngọc Thanh

  • Mã bưu điện: 283545
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngọc Thanh
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Đầ̀m, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên
  • Điện thoại: 01687387315