Bưu điện văn hóa xã Bạch Lưu

  • Mã bưu điện: 282070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Lưu
  • Địa chỉ: Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0963717098