Bưu điện văn hóa xã Đức Bác

  • Mã bưu điện: 282120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Bác
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Đức, Xã Đức Bác, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0988158995