Bưu điện văn hóa xã Đạo Trù

  • Mã bưu điện: 283700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đạo Trù
  • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo
  • Điện thoại: 02113831147