Bưu điện văn hóa xã Đồng Quế

  • Mã bưu điện: 281930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Quế
  • Địa chỉ: Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0985231359