Bưu điện văn hóa xã Trung Nguyên

  • Mã bưu điện: 282830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Lạc Trung, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc
  • Điện thoại: 02113857162