Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sông Lô

  • Mã bưu điện: 283160
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Lô
  • Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 02113828368