Bưu điện văn hóa xã Lãng Công

  • Mã bưu điện: 281940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lãng Công
  • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công , Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0915965637