Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Phúc Yên

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc: Bưu điện Phúc Yên, Bưu điện KHL Phúc Yên, Bưu điện Xuân Hòa, Bưu điện Trưng Trắc, Bưu điện văn hóa xã Nam Viêm, Bưu điện văn hóa xã Cao Minh, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Thanh, Kiốt bưu điện Đại Lải, Kiốt bưu điện Hùng Vương, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phúc Yên, Hòm thư Công cộng Ngọc Thanh, Bưu cục văn phòng Phúc Yên, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phúc Yên

Bưu điện Phúc Yên

 • Mã bưu điện: 283400
 • Bưu cục: Bưu điện Phúc Yên
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113871888

Bưu điện KHL Phúc Yên

 • Mã bưu điện: 283495
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Phúc Yên
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113869315

Bưu điện Xuân Hòa

 • Mã bưu điện: 283460
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Hòa
 • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113863072

Bưu điện Trưng Trắc

 • Mã bưu điện: 283401
 • Bưu cục: Bưu điện Trưng Trắc
 • Địa chỉ: Khu phố Lạc Long Quân, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113869270

Bưu điện văn hóa xã Nam Viêm

 • Mã bưu điện: 283520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Viêm
 • Địa chỉ: Thôn Khả Do, Xã Nam Viêm, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113854189

Bưu điện văn hóa xã Cao Minh

 • Mã bưu điện: 283501
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Minh
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Hoà 1, Xã Cao Minh, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113879110

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Thanh

 • Mã bưu điện: 283530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Thanh
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Đầ̀m, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113856100

Kiốt bưu điện Đại Lải

 • Mã bưu điện: 283546
 • Bưu cục: Kiốt bưu điện Đại Lải
 • Địa chỉ: Dãy nhà , Khu trung tâm thương mại Khu A Hồ Đại lải, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại:

Kiốt bưu điện Hùng Vương

 • Mã bưu điện: 283570
 • Bưu cục: Kiốt bưu điện Hùng Vương
 • Địa chỉ: Sô´43, Ngõ 1,2,3,4,…, Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phúc Yên

 • Mã bưu điện: 283450
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phúc Yên
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113869314

Hòm thư Công cộng Ngọc Thanh

 • Mã bưu điện: 283545
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngọc Thanh
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Đầ̀m, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 01687387315

Bưu cục văn phòng Phúc Yên

 • Mã bưu điện: 283489
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Phúc Yên
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: 02113869314

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phúc Yên

 • Mã bưu điện: 283567
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phúc Yên
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên
 • Điện thoại: