Bưu điện văn hóa xã Hải Lựu

  • Mã bưu điện: 282040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lựu
  • Địa chỉ: Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu , Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0911947269