Bưu điện văn hóa xã Hồng Phương

  • Mã bưu điện: 282930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Phương
  • Địa chỉ: Thôn Phương Nha, Xã Hồng Phương, Huyện Yên Lạc
  • Điện thoại: 02113857584