Bưu điện văn hóa xã Phú Đa

  • Mã bưu điện: 282650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Đa
  • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113839871