Tuyên Quang

Bưu điện văn hóa xã Khuôn Hà

Mã bưu điện: 306380 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khuôn Hà Địa chỉ: Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình Điện thoại: 0967651117

Bưu điện Lăng Can

Mã bưu điện: 306410 Bưu cục: Bưu điện Lăng Can Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình Điện thoại: 02073561299

Bưu điện Thượng Lâm

Mã bưu điện: 306360 Bưu cục: Bưu điện Thượng Lâm Địa chỉ: Thôn Nà Liềm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình Điện thoại: 02073506900

Bưu điện văn phòng VP BĐH Hàm Yên

Mã bưu điện: 305521 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hàm Yên Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên Điện …

Bưu điện văn hóa xã Nhân Mục

Mã bưu điện: 305800 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Mục Địa chỉ: Thôn Đồng Móong, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên Điện thoại: 0854038513

Bưu điện văn hóa xã Bằng Cốc

Mã bưu điện: 305820 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Cốc Địa chỉ: Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên Điện thoại: 0918910667

Bưu điện văn hóa xã Đức Ninh

Mã bưu điện: 306010 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Ninh Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên Điện thoại: 0368902761

Bưu điện văn hóa xã Hùng Đức

Mã bưu điện: 305970 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Đức Địa chỉ: Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên Điện thoại: 0988352909