Hệ thống bưu điện Lâm Bình, Tuyên Quang

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang, bao gồm: Bưu điện Lăng Can, Bưu điện Thượng Lâm, Bưu điện văn hóa xã Bình An, Bưu điện văn hóa xã Hồng Quang, Bưu điện văn hóa xã Khuôn Hà, Bưu điện văn hóa xã Thổ Bình, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lập

Bưu điện Lăng Can

 • Mã bưu điện: 306410
 • Bưu cục: Bưu điện Lăng Can
 • Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình
 • Điện thoại: 02073561299

Bưu điện Thượng Lâm

 • Mã bưu điện: 306360
 • Bưu cục: Bưu điện Thượng Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Nà Liềm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình
 • Điện thoại: 02073506900

Bưu điện văn hóa xã Bình An

 • Mã bưu điện: 306320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình An
 • Địa chỉ: Thôn Tông Pu, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình
 • Điện thoại: 0979835696

Bưu điện văn hóa xã Hồng Quang

 • Mã bưu điện: 306340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Quang
 • Địa chỉ: Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình
 • Điện thoại: 0332238866

Bưu điện văn hóa xã Khuôn Hà

 • Mã bưu điện: 306380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khuôn Hà
 • Địa chỉ: Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình
 • Điện thoại: 0967651117

Bưu điện văn hóa xã Thổ Bình

 • Mã bưu điện: 306310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thổ Bình
 • Địa chỉ: Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình
 • Điện thoại: 0329818880

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lập

 • Mã bưu điện: 306440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Lũng Giềng, Xã Xuân Lập, Huyện Lâm Bình
 • Điện thoại: 0359169607