Bưu điện Chợ Chiều

  • Mã bưu điện: 302827
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Chiều
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073831669