Bưu điện văn phòng VP BĐH Sơn Dương

  • Mã bưu điện: 302828
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Dương
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073831888