Bưu điện văn hóa xã Chân Sơn

  • Mã bưu điện: 301940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chân Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0357599546