Bưu điện văn hóa xã Linh Phú

  • Mã bưu điện: 304540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Phú
  • Địa chỉ: Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0375272771