Bưu điện văn hóa xã Công Đa

  • Mã bưu điện: 301640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Công Đa
  • Địa chỉ: Thôn Giang, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0376910353