Bưu điện văn hóa xã Ninh Lai

  • Mã bưu điện: 303510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Lai
  • Địa chỉ: Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0982513993