Bưu điện văn hóa xã Chi Thiết

  • Mã bưu điện: 303250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chi Thiết
  • Địa chỉ: Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0977109384