Bưu điện Ki lô mét 11

  • Mã bưu điện: 302011
  • Bưu cục: Bưu điện Ki lô mét 11
  • Địa chỉ: Thôn KM 11, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 02073825665