Bưu điện văn hóa xã Hà Lang

  • Mã bưu điện: 304260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lang
  • Địa chỉ: Thôn Nà Khán, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0942180523