Bưu điện văn hóa xã Khau Tinh

  • Mã bưu điện: 305170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khau Tinh
  • Địa chỉ: Thôn Khâu Tinh, Xã Khau Tinh, Huyện Na Hang
  • Điện thoại: 0383483811