Bưu điện Lưỡng Vượng

  • Mã bưu điện: 302330
  • Bưu cục: Bưu điện Lưỡng Vượng
  • Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073872279