Bưu điện văn hóa xã Kiên Đài

  • Mã bưu điện: 303920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiên Đài
  • Địa chỉ: Thôn Khun Cúc, Xã Kiên Đài, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0369743588