Bưu điện văn hóa xã Kháng Nhật

  • Mã bưu điện: 303590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kháng Nhật
  • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Kháng Nhật, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0945533445