Bưu điện văn phòng VP BĐH Yên Sơn

  • Mã bưu điện: 301954
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 02073816838