Bưu điện Nông Tiến

  • Mã bưu điện: 301220
  • Bưu cục: Bưu điện Nông Tiến
  • Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073810857