Thông tin bưu cục: Thành Phố Tuyên Quang – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Thành Phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Tuyên Quang, Bưu điện Yên Sơn, Bưu điện Minh Xuân, Bưu điện Nông Tiến, Bưu điện Tràng Đà, Bưu điện Ỷ La, Bưu điện Tuyên Quang, Bưu điện Cầu Chả, Bưu điện KHL Tuyên Quang, Bưu điện Hưng Thành, Bưu điện Lưỡng Vượng, Bưu điện Thái Long, Bưu điện văn hóa xã An Tường, Bưu điện văn hóa xã An Khang, Bưu điện văn hóa xã Kim Phú, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lâm, Bưu điện văn hóa xã Thái Long, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tuyên Quang, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Yên Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang, Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Tuyên Quang, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tuyên Quang

Bưu điện Tuyên Quang

 • Mã bưu điện: 300000
 • Bưu cục: Bưu điện Tuyên Quang
 • Địa chỉ: Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073922790

Bưu điện Yên Sơn

 • Mã bưu điện: 301000
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Sơn
 • Địa chỉ: Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073825858

Bưu điện Minh Xuân

 • Mã bưu điện: 301020
 • Bưu cục: Bưu điện Minh Xuân
 • Địa chỉ: Tổ 15, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073815600

Bưu điện Nông Tiến

 • Mã bưu điện: 301220
 • Bưu cục: Bưu điện Nông Tiến
 • Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073810857

Bưu điện Tràng Đà

 • Mã bưu điện: 301268
 • Bưu cục: Bưu điện Tràng Đà
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073866616

Bưu điện Ỷ La

 • Mã bưu điện: 301280
 • Bưu cục: Bưu điện Ỷ La
 • Địa chỉ: Tổ 29, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073810874

Bưu điện Tuyên Quang

 • Mã bưu điện: 300900
 • Bưu cục: Bưu điện Tuyên Quang
 • Địa chỉ: Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073822302

Bưu điện Cầu Chả

 • Mã bưu điện: 301150
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Chả
 • Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073810875

Bưu điện KHL Tuyên Quang

 • Mã bưu điện: 301122
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Tuyên Quang
 • Địa chỉ: Sô´14, Tổ 5, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073818696

Bưu điện Hưng Thành

 • Mã bưu điện: 301373
 • Bưu cục: Bưu điện Hưng Thành
 • Địa chỉ: Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073872104

Bưu điện Lưỡng Vượng

 • Mã bưu điện: 302330
 • Bưu cục: Bưu điện Lưỡng Vượng
 • Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073872279

Bưu điện Thái Long

 • Mã bưu điện: 302400
 • Bưu cục: Bưu điện Thái Long
 • Địa chỉ: Thôn 2, Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073878202

Bưu điện văn hóa xã An Tường

 • Mã bưu điện: 301500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Tường
 • Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3, Phường An Tường, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 0384177028

Bưu điện văn hóa xã An Khang

 • Mã bưu điện: 302360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Khang
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 0822298786

Bưu điện văn hóa xã Kim Phú

 • Mã bưu điện: 302150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Phú
 • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 0989422688

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lâm

 • Mã bưu điện: 302220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Ngòi Xanh 2, Phường Mỹ Lâm (Xã Phú Lâm), Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 0948617957

Bưu điện văn hóa xã Thái Long

 • Mã bưu điện: 302380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Long
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Mục 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 0948307382

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tuyên Quang

 • Mã bưu điện: 300100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tuyên Quang
 • Địa chỉ: Sô´14, Tổ 5, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073922803

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Yên Sơn

 • Mã bưu điện: 301060
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Yên Sơn
 • Địa chỉ: Sô´số 609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073922166

Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang

 • Mã bưu điện: 301140
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang
 • Địa chỉ: Sô´609, Đường 17-8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073922266

Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Tuyên Quang

 • Mã bưu điện: 301374
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Tuyên Quang
 • Địa chỉ: Sô´14, Tổ 7, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073922255

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tuyên Quang

 • Mã bưu điện: 302441
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tuyên Quang
 • Địa chỉ: Tổ 01, Phường Đội Cấn (Thị trấn Tân Bình), Thành phố Tuyên Quang
 • Điện thoại: 02073816888