Bưu điện Hàm Yên

  • Mã bưu điện: 305500
  • Bưu cục: Bưu điện Hàm Yên
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 02703843470