Bưu điện văn hóa xã Nhữ Hán

  • Mã bưu điện: 302300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhữ Hán
  • Địa chỉ: Thôn Nhữ Hán, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0965763991